Procés

Estem compromesos amb el medi ambient i amb les empreses per a una gestió eficient i sostenible dins de l'economia circular.
Com a experts en valorització i gestió de residus, oferim solucions personalitzades per a empreses amb un enfocament basat en un procés integral que abasta des de l’avaluació inicial fins a la implementació i el seguiment continu.

Evaluació inicial

Comencem per fer una visita de les instal·lacions per obtenir una avaluació exhaustiva dels residus generats per la teva empresa. Això ens permet comprendre la composició, quantitat i característiques dels residus, així com els mètodes de gestió actuals. També analitzem els requisits legals i normatius per garantir-ne el compliment normatiu.

Anàlisis de viabilitat

Basant-nos en l’avaluació inicial, duem a terme una anàlisi de mostres per determinar la viabilitat i identificar les opcions més adequades de tractament de residu prioritzant-ne la valorització a l’abocament. Avaluem les tecnologies disponibles, els costos associats, els beneficis ambientals i econòmics, i els requisits logístics i operatius.

Cotització

Emetem una cotització, amb la nostra millor proposta econòmica per gestionar els residus sol·licitats sense comprometre el teu pressupost amb aquesta finalitat i afegint el màxim valor al teu procés productiu en el marc dels requisits legals i la normativa mediambiental aplicable.

g

Disseny de solució personalitzada

Treballem en estreta col·laboració amb tu per dissenyar solucions personalitzades que s’adaptin a les teves necessitats i objectius específics. Ja sigui mitjançant la implementació de programes de reciclatge, la instal·lació d’equips de compostatge o la identificació d’oportunitats de valorització energètica, ens assegurem que les solucions proposades s’ajustin perfectament a la vostra empresa.

Planificació i implementació

Un cop acordades les solucions, passem a la planificació detallada ia la implementació del pla. Ens ocupem d’organitzar i programar la retirada del residu: es procedix a concertar la data i l’hora de la recollida i tots els aspectes necessaris per a la retirada. Coordinem la logística, adquirim els equips o serveis necessaris i capacitem el personal. Establim mesures de seguiment i monitorització per avaluar l’efectivitat de les solucions implementades.

Monitorització i millora contínua

Anem més enllà de la implementació de solucions per mantenir un programa de monitorització i millora contínua de l’exercici i realitzar millores si cal. Recopilem dades sobre la quantitat de residus desviats i els beneficis obtinguts, i ajustem les solucions per maximitzar-ne els resultats.

Traçabilitat i gestió documental

Generem la documentació necessària per respondre als requisits legals en matèria de gestió i transport. Som conscients que tots els tràmits associats a la gestió, el trasllat i la documentació de residus exigeixen molta dedicació en hores i recursos. Si ens encarreguem nosaltres es tradueix en més temps i menys costos per a la vostra empresa. Informem el client de la correcta recepció.