Qui som

Neoquimal és una empresa dedicada a l'assessoria i la gestió integral de residus i materials, liderant tot el procés.
Neoquimal és una empresa fundada el 2013 i està especialitzada en assessoria i gestió integral de residus.
Tenim la visió empresarial per extreure el màxim valor econòmic en l’esforç col·lectiu de minimització de l’impacte industrial sobre el medi ambient.

Equip

  Comptem amb un equip multidisciplinari amb una àmplia experiència i capacitació en la valorització i gestió de residus per donar respostes ràpides, creatives, personalitzades i flexibles a les necessitats i exigències de cada client si comprometre’n el pressupost i optimitzant-ne el temps i els recursos.
José Antonio Roldan

José Antonio Roldan

Gerent

Pepe Ruiz

Pepe Ruiz

Tècnic comercial

Miquel Sellarès

Miquel Sellarès

Tècnic comercial

Nohemi Contreras

Nohemi Contreras

Administració i logística

Xarxa de socis i col·laboradors

Comptem una sòlida xarxa de socis i col·laboradors estratègics incloent laboratoris d’anàlisi i caracterització de residus, així com de plantes de tractament i deixalleries i transferència de tot tipus de materials de rebuig. Una xarxa de socis centrada a oferir als nostres clients serveis integrals i fiables, recolzats pels més alts estàndards de qualitat i compliment normatiu en matèria de gestió de residus.

Visió

La nostra visió és ser líders en el camp de la valorització i la gestió de residus, impulsant la transició cap a una economia circular i sostenible. Volem una gent de canvi per convertir-nos en el soci preferit de les empreses en el camí cap a una gestió de residus responsable i rendible.

Missió

Proporcionem solucions integrals i personalitzades en gestió i valorització de residus per generar un impacte positiu tant al medi ambient com a les empreses. Ens comprometem a ajudar els nostres clients a maximitzar la valorització dels seus residus, reduir-ne l’impacte ambiental i aconseguir un creixement sostenible.

Valors

Aquests valors fonamentals ens guien en totes les nostres decisions i accions i reflecteixen el nostre compromís d’oferir serveis de valorització i gestió de residus excepcionals, sostenibles i socialment responsables.
Valors
Sostenibilitat

Estem compromesos amb la sostenibilitat en totes les nostres accions. Busquem minimitzar l’impacte ambiental i promoure la conservació dels recursos naturals mitjançant solucions de valorització de residus eficients i sostenibles.

Innovació

Fomentem la innovació constant en el nostre enfocament de valorització i gestió de residus. Busquem desenvolupar solucions creatives i avançades que impulsin l’eficiència, la rendibilitat i la millora contínua als nostres serveis.

Qualitat

Ens esforcem per oferir serveis de la més alta qualitat als nostres clients. Ens guiem per estàndards rigorosos i bones pràctiques, garantint el lliurament de solucions efectives i fiables.

Responsabilitat

Actuem de manera responsable i ètica a totes les nostres operacions. Ens comprometem a complir els requisits legals i normatius, així com a promoure alts estàndards d’integritat a la nostra feina diària.

Autoritzacions

Comptem amb totes les autoritzacions i codis LER per poder gestionar qualsevol tipus de residu, ja siguin perillosos no perillosos, i en tots els seus estats, líquids, pastosos, sòlids, polsegosos, runes i terres.

SANDACH S-22213002

Subproductes Animals No Destinats Al Consumo Humà. Categoríes 2 i 3

NIMA 2200023548

Núm. 2200023548
Perillosos: AR/RGP-121
No perillosos: AR/RGNP-281